اردوی دشت هویج کلاس نهم


بچه های کلاس نهم روز پنجشنبه ۲۰ آبان به دشت هویج رفتند. تصاویر این اردو را در گالری مقطع متوسطه ببینید.