اردوی دشت هویج کلاس هفتم


بچه های کلاس هفتم روز جمعه ۱۴ آبان به دشت هویج رفتند. تصاویر این اردو را در گالری مقطع متوسطه ببینید.