اردوی کلاس اول، باغ وحش پردیسان


در روز یک شنبه مورخ 95/7/18 دانش آموزان کلاس اول به اردوی باغ وحش پارک پردیسان رفتند.

شما می توانید توضیحات و عکس های این اردو را در گالری مقطع ابتدایی و یا از اینجا مشاهده نمایید.