اردوی کلاس دوم الف، پارک راه فدک


اردوی کلاس دوم الف

در روز شنبه 95/7/17 دانش آموزان کلاس دوم به همراه اموزگار خود به پارک راه فدک رفتند. شما می توانید توضیحات و عکس های این اردو را در گالری مقطع ابتدایی مشاهده نمایید.