برگزاری مسابقه نبرد روبات ها در مدرسه


شنبه ۱۳ خرداد مسابقه نبرد روبات ها بین دانش آموزان مقطع متوسطه برگزار گردید. فیلم ها و عکسهای مسابقه را در زیر ببنید.

تصاویر  

فیلم ۱

فیلم ۲

با تشکر از گروه اولیا نوردانش برای ارسال فیلم ها