جلسه آموزش خانواده برای والدین پایه پنجم درباره بلوغ


جلسه آموزش خانواده والدین دانش آموزان پایه پنجم در رابطه بلوغ دانش آموزان توسط مشاورین مدرسه خانم صفرزاده وآقای پیرزاد در کارگاه هنر مدرسه نوردانش برگزار شد.

 

photo_2016-12-13_01-13-31 photo_2016-12-13_01-13-23