درباره ما


یکی از اهداف مهم تأسیس این مجتمع ایجاد محیطی امن، آرام، تؤام با شادی و نشاط برای یادگیری بوده است. اگر دانش‌آموزان در مدرسه احساس امنیت کنند، به مدرسه تعلق خاطر پیدا می‌کنند، نه فقط در زمانی که در این مدرسه مشغول تحصیل‌اند، بلکه همیشه و در همه جا، حتی سال‌ها بعد از اتمام دوران دبستان و هنگامی که در دبیرستان هستند یا در دانشگاه، چه در ایران و در چه خارج از ایران، این تعلق خاطر وجود دارد و درس خواندن در نوردانش را جزو بهترین دوران تحصیل خود می‌دانند. به گفته‌ی خود دانش آموزان،پس از یک سال تحصیل در این مدرسه، با مدرسه یکی می‌شوند و خود را متعلق به مدرسه و مدرسه را نیز از آن خود می‌دانند.

یکی از اولویت‌های مدرسه از سال ۱۳۷۱ تاکنون ایجاد محیطی امن به دور از خشونت و اضطراب و بدون استرس بوده است. بر این مبنا بستری را ایجاد کرده که دانش آموزان خودشان را باور داشته باشند و از توانمندی‌های خود بهترین استفاده را ببرند. اولویت‌های دیگر تقویت اعتماد به نفس و عزت نفس دانش آموزان است به طوری‌که هر دانش آموزی که در این مدرسه مشغول به تحصیل است به کسی اجازه نمی‌دهد به او بی‌احترامی کند و خود را نیز موظف می‌داند به حقوق دیگران احترام بگذارد.

در این مدرسه دانش آموز اشتباه می‌کند امّا اشتباه خود را می‌پذیرد و از بیان حرف راست و برخورد صادقانه فرار نمی‌کند در صورتی‌که اقناع بشود در جهت پذیرش اصلاح و رفع اشتباهات خود تلاش می‌کند و مدرسه نیز از حرکت اصلاحی او حمایت می‌کند.

دانش آموزان در مدرسه با اعتماد به نفس از حقوق خود و کلاس‌شان دفاع می‌کنند. موقعیّت‌ها را در مدرسه درک می‌کنند. احترام به دیگران را در جریان احترام متقابل در مدرسه می‌آموزند و به آن عمل می‌کنند.

در این مدرسه معلمان مشکل دانش آموز را مشکل کلاس یعنی دانش آموز و معلم می‌دانند و با دلسوزی و پیگری در جهت رفع مشکل هستند. نظارت و پیگیری فعالیت‌های آموزشی و پرورشی از اهم وظایف معلمان و دیگر مسئولان مدرسه است و همگی خود را در برابر دانش آموزان و والدین پاسخگو می‌دانند. گفته‌های مسئولین مدرسه در موقع ثبت نام با عملکرد کل مجموعه در طول سال هماهنگی و هم‌خوانی دارد.

یکی دیگر از اولویت‌های این مدرسه زنگ‌های تفریح دانش آموزان است اولین زنگ، زنگ تغذیه است که همه‌ی شاگردان شش پایه با هم هستند. بقیّه‌ی زنگ‌ها، زنگ بازی و شادی است.در زنگ های تفریح بعدی دانش‌آموزان پایه های اول تا سوم با هم و جدا از دانش آموزان چهارم تا ششم از حیاط استفاده می کنند. سرویس ایاب و ذهاب مدرسه با سرپرستی پیمانکار مجرب و دلسوز، آقای حسین کاخک، با همکاری و نظارت همیشگی مسئولین مدرسه در طول این مدّت توانسته است بهترین سرویس را به بچه‌های سرویسی ارائه دهد. مجموعه نوردانش سرویس‌ها را مکمل فعالیت‌های مدرسه می‌داند و همان اهمیتی که برای مجموعه آموزشی مدرسه در برخورد با شاگردان قائل است برای سرویس‌های مدرسه نیز همان توقع و انتظار برخورد شایسته را در طول سال تحصیلی تا پایان امتحانات دارد و در این راه هم موفق بوده است. از سال ۱۳۷۱ تاکنون افتخار ما خدمت صادقانه بر اساس توانی که در خدمت‌رسانی داشته‌ایم بوده و بهترین و بزرگ ترین سرمایه ای که داریم اعتماد والدین و دانش‌آموزان به مدرسه می باشد که این سرمایه‌ پشتوانه ی مدرسه برای تداوم خدمت خواهد بود.