علوم پنجم


برای مشاهده توضیحات و تصاویر فعالیت ها روی هر یک از موارد زیر کلیک کنید

–  كاوشگري  درباره اينكه ايا هر چه پهناي بال فرفره بيشتر باشد ديرتر به زمين ميرسد؟