وقتی ما از بچه ها می آموزیم


این روزنامه دیواری ها توسط دانش آموزان تهیه شده است. و دارا ی مطالبی است که ما بسیار از آنها استفاده کردیم .خوب است شما هم مطالعه بفرمایید. لطفا برای دیدن اندازه واقعی تصاویر روی آنها کلیک نمایید.

 

IMG_6941 IMG_6942 IMG_6943 IMG_6944