پیام تربیت


– همانطور که ارتقای دانش کودکان در زمینه خواندن و نوشتن، ریاضیات، علوم و فنون نیاز است، ارتقای تونایی ها و مهارت های آن ها در زمینه های شخصیتی، رفتاری، اجتماعی و اخلاقی نیز ضروری است. بنابراین وجود برنامه های معتبر در این زمینه، رشد سالم شخصیتی کودکان را ارتقا می دهد. از طرف دیگر، مشکلات رفتاری در مدارس یکی از دل مشغولی های اصلی آموزگاران ،مدیران و والدین است. البته با تغییرات اجتماعی و ظهور رسانه های جدیدی که پاره ای از آن ها ممکن است حتی از کنترل ما خارج باشند، خطرات بیشتر هم می شوند.write papers for college students
– امروزه خشونت در بین نوجوانان و حتی کودکان کم سن و سال یکی از دغدغه های مهم مدارس، والدین و سیاستگذاران است و در پی آن، ارتقای تحصیلی و افزایش علاقه مندی به مدرسه که از مهمترین عوامل پیشگیری از رفتارهای پرخطر است، یکی از مهمترین راه حل های آموزش و پرورش و نهادهای اجتماعی و سیاسی در این باره است .

– مشاهده رفتارهای نامناسب اجتماعی در تعاملات روزمره(مانند تضییع حقوق دیگران، بی احترامی، نبود همدلی، نبود همکاری مسئولیت پذیر نبودن، خودخواهی، نبود صداقت و سودجویی
pay to get paper written )مارا برای یافتن راه حلی مناسب به فکر وا می دارند. ”بهنام بهراد دکترای تخصصی روانشناسی سلامت”