کارگاه بازی حرکتی کلاس اول


این کارگاه به توصیف مختصری از مغز، نحوه ی کارکرد سلول های مغز و تاثیر تجربه و تکرار و بازی بر سلول های مغز و کار آمدتر شدن مغز جهت یادگیری پرداخت

نقش بازی و حرکت در انواع رشد به خصوص رشد عاطفی مطرح شد

دانشمندان مسیری را از مخچه به قسمت هایی از مغز پیدا کرده اند که در حافظه، درک فضایی و توجه نقش دارد. جالب است بدانیم که همان قسمتی از مغز که حرکت را پردازش می کند یادگیری را پردازش می کند.

در این کارگاه به تجربه ی بازی های ساده و بسیار موثر حرکتی پرداختیم. بازهایی که با کم ترین امکانات و در محدودترین فضاها بزرگ ترین تاثیرات را بر رشد همه جانبه ی کودک می گذارد، منجره به برقراری ارتباط بسیار قوی بین والد و کودک می شود و شادی، از بزرگ ترین نعمت های زندگی را، برایش به ارمغان می آورد.

تصاویر کارگاه بازی کلاس اول را مشاهده کنید.