اردوی دشت هویج کلاس نهم


بچه های کلاس هفتم روز پنجشنبه ۲۰ آبان به دشت هویج رفتند. این دشت در ارتفاع ۲۴۰۰ متری از سطح دریا و در بالای روستای افجه در نزدیکی لواسان قرار گرفته و گفته می‌شود در گذشته در آن هویج کشت می‌شده‌است، هر چند که امروزه اثری از هویج در آن یافت نمی‌شود. هم اکنون نیز دهقانان افجه به کشت محصولات مختلف کشاورزی در آن مبادرت می‌ورزند و وجود باغ‌های گیلاس نیز در آن مشهود است. آقای شمسی پدر آمین، آقای پیرزاد مشاور مقطع متوسطه و آقای خسرو فاضلی همراهان این اردو بودند.