اردوی کلاس اول، باغ وحش پردیسان


اردوی کلاس اول
در روز یک شنبه مورخ 95/7/18 دانش اموزان کلاس اول به اردوی باغ وحش پارک پردیسان رفتند ، اشنایی با حیوانات ، پوشش بدن حیوانات ، غذای حیوانات ، مراقبت و نگهداری حیوانات ، رعایت نظم و قوانین اردو ، احترام به دوستان ، مسئولیت پذیری ، شور و نشاط و شادی از جمله اموزشهای این اردو بود .

تصاویر