اردوی کلاس دوم ب، پارک راه فدک


اردوی کلاس دوم ب خانم شعبانی

در روز شنبه 95/7/17 دانش آموزان کلاس دوم به همراه اموزگار خود به پارک راه فدک رفتند ، دانش آموزان ضمن به کارگیری تمام حواس خود مشاهدات خود را یادداشت کردند و گزارشی از مشاهدات خود تهیه کردند و برای دوستان خود خواندند، آنها در پایان اردو به تفریح و شادی نیز پرداختند ، رعایت نظم و قوانین ، مراقبت از محیط زیست ، احترام به دوستان ، شور و نشاط ، استفاده از تمام حواس برای مشاهده ، نکته برداری و گزارش نویسی از اهداف این اردو بود. شما می توانید در گالری و یا از اینجا عکس های این اردو را مشاهده نمایید.

تصاویر