نظرسنجي نظامت مقطع ابتدايي


نظر سنجی نظامت

والدین محترم نظامت یکی از ارکان مدرسه می باشد. لطفا با تکمیل فرم زیر برای ناظم فرزندتان مدرسه را در داشتن نظامتی پویا، هوشیار و مسئول یاری فرمایید. در صورت داشتن پیشنهاد قابل اجرا، برای تحولی سازنده که بتواند محیطی بدون تنش و درگیری های فیزیکی و کلمات آزاردهنده در طول سال فراهم آورد، لطفا در چند سطر کوتاه در انتهای فرم بفرمایید و یا در صورت نیاز به شماره اینجانب ۰۹۲۱۰۶۶۷۸۶۲ تلگرام نمایید. با سپاس- فاضلی ---- جهت اطلاع ناظمین همه در حیاط مسئولیت مشترک دارند. اما مسائل مربوط به پایه ها تفکیک شده است. خانم رحمتی : پایه های اول و دوم، خانم بصیرت : پایه های سوم و چهارم، خانم قدیانی :‌پایه های پنجم و ششم. برای هر گزینه یکی از موارد زیر را انتخاب نمایید : ۱- ضعیف ۲- متوسط ۳- خوب ۴- خیلی خوب ۵ - عالی. این پرسشنامه فقط توسط اینجانب مؤسس مدرسه مطالعه و جمع بندی می شود. لذا نوشتن نام دانش آموز نه تنها مشکلی ایجاد نمی کند بلکه ما را در برنامه ریزی متناسب با تفاوتهای فردی یاری می دهد. با سپاس از وقت و دقتی که می فرمایید.
  • سؤالات نظرسنجی